Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir
  • Telefon

    +90 366 212 40 61
  • E-posta

    pub@kastamonu.bel.tr
  • Adres

    Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Dış Hizmet Binası, İnönü Mahallesi, Eski İnebolu Caddesi No.18
Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi'ne İlk Atıksu Alındı!
1. Kademe için 31.978 m³/gün, 2. Kademe için 38.267 m³/gün kapasite ile IPA II kapsamında en büyük atıksu arıtma tesisi projesi olan Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi’ne atıksu alımı 05.01.2022 tarihinde yapıldı.

Tesiste, biyolojik arıtmada bakteri üremesi devam edecek ve ileri arıtma teknolojisi ile karbon, azot ve fosfor giderimi yapılacaktır. Tesiste oluşacak fazla çamur, anaerobik çürütücülerden geçirilerek metan gazı elde edilecektir. Bu gaz kombine ısı güç sistemi (kojenerasyon) ile elektrik enerjisine dönüştürülecek ve tesisin farklı noktalarında kullanılacaktır.