Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir
 • Telefon

  +90 366 212 40 61
 • E-posta

  pub@kastamonu.bel.tr
 • Adres

  Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Dış Hizmet Binası, İnönü Mahallesi, Eski İnebolu Caddesi No.18

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kastamonu Belediyesi tarafından yürütülmekte olan projenin genel amacı, kurulacak atıksu arıtma tesisi ile ileri düzeyde çevre korumasının ve AB atıksu sektörü direktiflerine uyumunun sağlamasıyla Türkiye’nin AB’ye katılımının hızlandırmasına katkı sağlamaktır.

Proje kapsamında Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi yapım çalışmaları ile eşzamanlı olarak Kastamonu Belediyesi  Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne teknik destek sağlanarak kapasite geliştirme çalışmaları yürütülecek ve Kastamonu halkına yönelik farkındalık arttırma çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Proje iki sözleşmenin yürütülmesi ile hayata geçirilecektir:

 1. Teknik Destek ve Kontrolörlük Hizmet Sözleşmesi kapsamında, aşağıdaki iki bileşen altındaki işler gerçekleştirilecektir.
 • Bileşen A: Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Proje Uygulma Birimi için teknik destek ve kapasite güçlendirme faaliyetleri
 • Bileşen B: Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi yapımı için inşaat kontrolörlüğü
 1. Yapım Sözleşmesi kapsamında ise Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi gerçekleştirilecektir.

Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi sayesinde Kastamonu mevcut atıksu toplama sistemi ile gelen atıksular arıtılacaktır. Proje kapsamında birinci kademesi yapılan atıksu arıtma tesisi iki kademeli olarak tasarlanmıştır. Birinci kademe 32,000 m3/gün kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisidir ve aşağıdaki üniteleri içermektedir:

 • Fiziksel, biyolojik (azot ve fosfor giderimi) ve kimyasal su arıtma üniteleri
 • Çıkış suyunda mikroorganizmaların giderilmesi için ultraviyole dezenfeksiyon sistemi
 • Çamur bertarafı için gerekli üniteler
 • Atıksu arıtma tesisinde kullanılacak enerjinin bir kısmının üretilmesi için tesiste oluşan gazdan elektrik elde edecek kojenerasyon sistemi
 • Arıtma çamurunun %90 oranında kurutulabilmesi için solar çamur kurutma sistemi

Atıksu Arıtma Tesisinin yeri Kastamonu İl Merkezinin doğusunda yaklaşık 4 km mesafede yer almakta olup 50 m batısından Karaçomak Deresi akmaktadır. Kastamonu Belediyesi, projenin tamamlanmasıyla atıksuların Karaçomak Deresi’ne deşarj edilmesinden kaynaklanan halk ve çevre sağlığı etkilerini ortadan kaldıracak, su ekosistemlerinin ve çevrenin korunmasına önemli katkı sağlayacaktır.