Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir
  • Telefon

    +90 366 212 40 61
  • E-posta

    pub@kastamonu.bel.tr
  • Adres

    Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Dış Hizmet Binası, İnönü Mahallesi, Eski İnebolu Caddesi No.18
Kapasite Geliştirme Programı Çalıştayı No.1
Kapasite Geliştirme Programı Çalıştayı No:1, 06.11.2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Kapasite Güçlendirme Programı Çalıştayı No.1, Eğitim İhtiyacı Değerlendirme (EİD) anketi ve tartışma olmak üzere iki oturum şeklinde 06.11.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Birinci oturumda, “İdari ve Mali Yönetim”, “Teknik Konular a.Genel Su ve Atıksu Yönetimi”, “Teknik Konular b. İşletme ve Bakım” başlıkları altında üç ana konuda 30 soru içeren EİD anketleri, belediyedeki su ve atık su konularına doğrudan veya dolaylı olarak hizmet veren 94 ofis personeline uygulanmıştır.

Katılımcılar, bilgi düzeylerini ankette sorulan sorular doğrultusunda 1-Başlangıç, 2-Orta, 3-Orta-İleri, 4-İleri olarak değerlendirmiştir. Tamamlanan anketler doğrultusunda EİD raporu hazırlanmaya başlanmıştır.

İkinci oturumda, “IPA Çevre Programı için PUB Prosedürlerine İlişkin Kılavuz'a dayalı PUB rolleri ve sorumlulukları üzerine eğitim” ve “FIDIC Sözleşme Yönetimi” eğitimlerinin PUB için öncelikli eğitimler olduğuna karar verilmiştir.

İlgili Resimler