Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir
  • Telefon

    +90 366 212 40 61
  • E-posta

    pub@kastamonu.bel.tr
  • Adres

    Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Dış Hizmet Binası, İnönü Mahallesi, Eski İnebolu Caddesi No.18
Kapasite Geliştirme Programı Çalıştay No.22
Kapasite Geliştirme Programı Çalıştay No.22 “Geliştirilen Tarife Hesaplama Aracının Kullanımı” 31.08.2020 tarihinde düzenlenmiştir.

Kapasite Geliştirme Programı Çalıştay No. No.22 “Geliştirilen Tarife Hesaplama Aracının Kullanımı” 31.08.2020  tarihinde daha önceden Sözleşme Makamına ve Nihai Faydalanıcıya sunulan Tarife Hesaplama Aracı paralelinde 9 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay boyunca, geliştirilen aracın tanımı, tarife sistemi özelinde ulusal mevzuat, toplam sistem maliyetinin hesaplanması, içme suyu ve atık su için maliyet yüzdelerini de içeren tarife hesaplaması, önerilen tarifeler, varsayımlarla personel maliyeti, amortisman vb. kalemler uygulamalı olarak detaylı bir şekilde anlatılmıştır.